Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

«Παιδί, έφηβος και ψυχική ανθεκτικότητα»


Μηνιαία Σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την προσεχή Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00’ θα πραγματοποιηθεί η τελευταία – για την φετινή χρονιά – μηνιαία σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών «Παναγία η Παραμυθία», στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου.
Ομιλήτρια θα είναι η κα Βασιλική Χαντζαρά, παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
Θα αναπτύξει το θέμα: «Παιδί, έφηβος και ψυχική ανθεκτικότητα». Θα ακολουθήσει διάλογος επί του θέματος.
Η κα Βασιλική Χατζαρά σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης και ειδικεύθηκε στην Νευρολογία, την Ψυχιατρική και την Παιδοψυχιατρική. Είναι ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων. Από το 2010 είναι Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Είναι μέλος σε Ιατρικές και Επιστημονικές Εταιρείες και ιδρυτικό μέλος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΕΨΥΠΕ).

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

«Παλαιές και σύγχρονες γενοκτονίες εναντίον του Ελληνισμού (Μικρά Ασία – Πόντος – Ολοκαυτώματα στην Κατοχή – σημερινή εθνική κρίση)»


Ομιλία του Θεοφάνη Μαλκίδη στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 11:30’ στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί από τη Σχολή Γονέων εκδήλωση – αφιέρωμα στον Ελληνισμό.
Ομιλητής θα είναι ο εντιμώτατος κ. Θεοφάνης Μαλκίδης, Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.
Το θέμα που θα αναπτύξει είναι: «Παλαιές και σύγχρονες γενοκτονίες εναντίον του Ελληνισμού (Μικρά Ασία – Πόντος - Ολοκαυτώματα στην Κατοχή – σημερινή εθνική κρίση)».
Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως θα πλαισιώσουν με τραγούδια και χορευτικά σχήματα οι Σύλλογοι Μικρασιατών και Ποντίων Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο κ. Θε­ο­φά­νης Μαλ­κί­δης γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη α­πό γονείς πρό­σφυ­γες α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικά  και κοινωνιολογία και  εί­ναι δι­δά­κτωρ Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελλήνων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασσυρίων.
Έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει, ­εκτός και ε­ντός Ελ­λά­δας, εισηγήσεις για το ζή­τη­μα της Γε­νο­κτο­νί­ας των Ελ­λή­νων και των Αρ­με­νί­ων, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις.
Για τη δρα­στη­ριό­τη­τά του στο ζήτημα της ανάδειξης της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, καθώς και θεμάτων του Ελληνισμού, έ­χει τιμηθεί τό­σο στο ε­σω­τε­ρι­κό ό­σο και το εξωτε­ρι­κό.
Επιπλέον έχει τιμηθεί από την Προεδρία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την μακροχρόνια και ανιδιοτελή του συμπαράσταση  στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Τα κεί­με­να του Θεοφάνη Μαλ­κί­δη  έ­χουν με­τα­φρα­σθεί στην αρμενι­κή, αγ­γλι­κή, γαλ­λι­κή, ιτα­λι­κή, ι­σπα­νι­κή, ρω­σι­κή, τουρ­κι­κή, ρουμανική και αλβανική γλώσ­σα, ενώ έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα, βιβλία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Φῶς ἐκ φωτός


Η χρονολόγηση και αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου
Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας διοργανώνει, με την υποστήριξη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, εκδήλωση αφιερωμένη στη χρονολόγηση και την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου του Χριστού.
Η εκδήλωση με τίτλο «Φῶς ἐκ φωτός» θα πραγματοποιηθεί στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00’.
Ομιλητής θα είναι ο ελλογιμώτατος κ. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής Αρχαιομετρίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέλος της Επιστημονικής Ομάδας που πραγματοποίησαν την τελευταία χρονολόγηση και αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου.

 
Ο Καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Αιτωλικό. Έλαβε πτυχίο Χηµικού Μηχανικού και διδακτορικό τίτλο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σήμερα είναι Καθηγητής Αρχαιομετρίας και Πρόεδροs του Τµήµατος Ιστορίαs, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Ειδικεύεται στις απόλυτεs χρονολογήσεις ανόργανων αρχαιολογικών υλικών, στις αναλύσειs και τον χαρακτηρισμό υαλωδών υλικών, στη µικροδοσιµετρία, στις µελέτεs ανασύνθεσns του παλαιοπεριβάλλοντοs και στην εφαρµογή της ψηφιακής τεχνολογίαs στην αρχαιολογία.
Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγµατοποίησε, έωs τις 22 Μαρτίου 2017, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ανέλαβε την χρονολόγηση των κονιαµάτων του. Η χρονολόγηση αυτό απέδειξε, εκτός των άλλων, ότι ο Πανάγιοs Τάφοs ανακαλύφθηκε και αναδείχθηκε από την Αγία Ελένη µε απόφαση του τότε Αυτοκράτορα Αγίου Κωνσταντίνου.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς: «Σήμερα, θέλουμε φλογερούς Ιερείς, Αγάπης και Θυσίας»Ο Εσπερινός της Αγάπης στό Αγρίνιο

«Άλλη βιοτή καλούμαστε να ζούμε από σήμερα. Την καθαρή, την σωστή, την αναγεννημένη, την μεταμορφωμένη, την μυστηριακή ζωή. “Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής της αιωνίου ἀπαρχήν και σκιρτώντες υμνούμεν τον αίτιον” μας γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Σήμερα, τη μεγάλη ημέρα του Πάσχα, ας πάρουμε μια απόφαση: να γίνουμε αληθινοί Χριστιανοί. Το θέλει ο Κύριος, που έδωσε τα πάντα για μας, που θυσιάστηκε για μας. Θέλει να του δώσουμε κι εμείς χαρά. Θέλει τον προσωπικό μας αγιασμό, την σωτηρία μας».
Με τα λόγια αυτά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.Κοσμάς κάλεσε τους πιστούς, κατά την τέλεση του Εσπερινού της Αγάπης, να ζήσουν το πραγματικό, το προσωπικό, το αληθινό, το άγιο, το σωτήριο Πάσχα.
Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, αλλά και ιερέων, η ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όπως είναι καθιερωμένο, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρίνιο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κοσμά.
Κατά την παράδοση, το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως αναγνώστηκε από τους ιερείς σε διάφορες γλώσσες, δηλ. στα ελληνικά, στα λατινικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά. Οι χοροί των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού απέδωσαν με τελειότητα τα αναστάσιμα τροπάρια της ακολουθίας.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Κοσμάς, μίλησε για την ουσιαστική πορεία όλων των πιστών, ως αληθινών Χριστιανών, μέσα στην ανεξάντλητη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού, ζώντας και κατανοώντας πρώτα την «Ευλογία που μας έδωσε και φέτος ο Θεός να ζήσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, να λάβουμε μηνύματα από τις ιερές ακολουθίες, να γνωρίσουμε για μια ακόμη φορά την Ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Οποίο είδαμε να πλένει τα πόδια των μαθητών, να υφίσταται όλες τις ειρωνείες και τα βασανιστήρια, να φτάνει μέχρι το Σταυρό και να ενταφιάζεται ως Ξένος σε ξένο Μνημείο».
«Πόσο μελετήσαμε το γεγονός των Αγίων Παθών του Χριστού εμείς φέτος; Πόσο είχε απομακρυνθεί η καρδιά μας απ΄ όλα τα επίγεια, απ’ όλες τις παθογόνες καταστάσεις, ώστε να μπορέσουμε να ανεβούμε ψηλότερα και να κατανοήσουμε κι εμείς τον Αναστάντα Κύριο;» ρώτησε ο Μητροπολίτης, ενώ ευχήθηκε να ξεκινήσουμε από φέτος την πνευματική μας προσπάθεια να νιώσουμε αληθινά την παρουσία του Αναστάντος Χριστού μέσα μας, να κατανοήσουμε την μοναδική αυτή Δωρεά που μας προσφέρεται. 
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, ευχήθηκε «αυτό το Πάσχα, να είναι για όλους πραγματικό Πάσχα. Να είναι δηλαδή ένα αληθινό πέρασμα από την κατάσταση της αμαρτωλότητος, της χλιαρότητος, των συμβιβασμών, των πνευματικών υποχωρήσεων, ένα πέρασμα σε μια άλλη βιωτή, πραγματικά πιστή, αναγεννημένη, ξεκαθαρισμένη ζωή, με πόθο Χριστού».
Κατά την απόλυση της ακολουθίας, ο Σεβ/τατος Ποιμενάρχης κ. Κοσμάς μοίρασε σε όλους πασχαλινά κόκκινα αυγά και τσουρέκια, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολυπληθή συμμετοχή των ιερέων, τονίζοντας τα εξής:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιερείς για την παρουσία τους, για τον κόπο στον οποίο υποβάλλονται καθημερινά, για την προσφορά τους και την θυσία τους, και να ευχηθώ, αλλά να εύχεσθε κι εσείς όλοι, οι κληρικοί μας να είναι επί των επάλξεων και όχι επί των υποχωρήσεων. Να είναι όρθιοι, να είναι πνευματικές προσωπικότητες που θα δίνουν μαρτυρία και θα ζουν σύμφωνα με την Χάρη του Θεού. Να προσευχόμαστε να τους δίνει ο Θεός υγεία και ευλογία, γιατί (ας μου επιτραπεί η φράση) σήμερα δεν χρειαζόμαστε απλώς “παπάδες”, αλλά χρειαζόμαστε ιερείς φλογερούς. Ιερείς, οι οποίοι θα είναι όντως φάροι πνευματικοί, αλλά και πατέρες αγάπης και θυσίας. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για τους ιερείς μας και πάντα, προσευχόμενοι, να τους θυμόμαστε».


H Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Πάσχα
Σ’ αυτό το ίδιο πλαίσιο της «άλλης βιοτής», της πραγματικής αληθινής ζωής, μέσα από τη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού, αναφέρεται και στην Ποιμαντορική Εγκύκλιο του Πάσχα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.
«Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζούμε το Πάσχα μας, την “εορτή των εορτών”, την “πανήγυρι των πανηγύρεων”, πεπληρωμένοι από βαθειά και ανείπωτη αγαλλίασι και ομολογούμε την χαρά μας» τονίζει ο Σεβασμιώτατος, επισημαίνοντας και αναλύοντας στη συνέχεια τους συγκεκριμένους λόγους, μέσα από τους οποίους πηγάζει για κάθε Χριστιανό αυτή η Αναστάσιμη χαρά:
«Α) Χαιρόμαστε, γιατί ο Χριστός κατετρόπωσε με την Ανάστασί Του τους δύο φοβερούς και μανιασμένους εχθρούς μας, την αμαρτία και τον θάνατο.
Β) Χαίρουμε, διότι ο Αναστάς Χριστός μετά την Ανάστασί Του, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι συντελείας των αιώνων.
Γ) Χαίρουμε ακόμη, διότι ο Κύριος με την Ανάστασί Του μας χάρισε άλλη βιοτή αγιασμένη εδώ στη γη, αλλά και δοξασμένη και αιώνια στην Ουράνια Βασιλεία Του».


Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2018


Κ Ο Σ Μ Α Σ
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προς  τον ιερόν κλήρον, τις μοναστικές αδελφότητες και τον ευσεβή λαό της  καθ’ ημάς  θεοσώστου Ιεράς  Μητροπόλεως

«Σήμερον πάσα κτίσις αγάλλεται και χαίρει
ότι Χριστός ανέστη…» (Ωδή θ’ Πάσχα)

Σκιρτάει, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σήμερα, η καρδιά όλης της κτίσεως, με παλμούς υπερκοσμίου χαράς. Μέσα στους ολοφώτεινους, ορθοδόξους, Ιερούς Ναούς «περικυκλούντες» την Αγία Τράπεζα, ζούμε σήμερα την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.  Με ανέκφραστη χαρά και ευγνωμοσύνη υμνούμε και δοξάζουμε τον μεγάλο νικητή και θριαμβευτή. Ο Χριστός δεν είναι ένας νικητής σαν τους άλλους που γνώρισε η ανθρωπότητα, πρόσκαιρος και εφήμερος. Είναι ο μοναδικός και απαράμιλλος, ο ασύγκριτος και ο αιώνιος νικητής.
Θεληματικά παρέδωσε τον εαυτό του στον σταυρικό θάνατο και το πανάγιο Σώμα Του «ετέθη εις το καινόν μνημείον» του Ιωσήφ. Όμως, όχι μόνο καμία φθορά δεν υπέστη ένεκα του θανάτου, αλλά με τη δύναμι της Θεότητός Του ενίκησε τον θάνατο και αναστήθηκε τριήμερος.
Σήμερα, «χαράς τα πάντα πεπλήρωται της Αναστάσεως την πείραν ειληφότα», αναφωνεί ο ιερός υμνογράφος.
Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί ζούμε το Πάσχα μας, την «εορτή των εορτών», την «πανήγυρι των πανηγύρεων», πεπληρωμένοι από βαθειά και ανείπωτη αγαλλίασι και ομολογούμε την χαρά μας.
Α) Χαιρόμαστε, γιατί ο Χριστός κατετρόπωσε με την Ανάστασί Του τους δύο φοβερούς και μανιασμένους εχθρούς μας, την αμαρτία και τον θάνατο.
Ο Απόστολος Πέτρος στην Α’ Καθολική Επιστολή του βεβαιώνει: «Ο Χριστός θανατώθηκε σωματικά, με τον θάνατό του όμως νίκησε την αμαρτία» (Α’ Πετρ. γ’, 18). Και ο ιερός Υμνογράφος βάζοντας στο στόμα του Άδου τα πιο κάτω λόγια αναφωνεί: «Ο ποιμήν σταυρώθηκε και τον Αδάμ ανέστησε … ο Σταυρωθείς εξεκένωσε τους τάφους δεν έχει πλέον δύναμι η εξουσία του θανάτου» (Εσπερινός Πάσχα).
Αυτός που κατετέθη ως νεκρός στο μνήμα του Ιωσήφ, δεν είναι ένας από τους πολλούς θνητούς. Είναι ο Αθάνατος Λόγος, ο Αρχηγός της ζωής. «Εν Αυτώ ζωή ην» θεολογεί ο μαθητής της αγάπης Ευαγγελιστής Ιωάννης (Ιωάνν. α’, 4). Είναι η πηγή της ζωής. Δεν άρχισε να ζη σε ωρισμένο χρόνο, αλλά υπάρχει προ πάντων των αιώνων, συνάναρχος με τον Άναρχο Πατέρα και το συνάναρχο Πανάγιο Πνεύμα.
Έτσι ακριβώς η ψυχή του Χριστού, ενωμένη με τη θεότητα, κατήλθε στον Άδη συνέτριψε το κράτος του θανάτου και του διαβόλου, αφού με τον δικό Του θάνατο νίκησε τον θάνατο. Αφάνισε την δύναμι του Άδου και με την Ανάσταση δόξασε το Πανάγιο Σώμα Του, αφού το ανέστησε εκ νεκρών.
Εορτάζοντες εμείς σήμερα τα ελευθέρια από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, έχουμε «χαράν μεγάλην» και δοξάζουμε τον ελευθερωτή μας, τον Αναστάντα Κύριο.
Β) Χαίρουμε σήμερα, διότι ο Αναστάς Χριστός μετά την Ανάστασί του, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι συντελείας των αιώνων.
Μετά την Ανάστασί Του και προ της Αναλήψεώς Του, δια των Αγίων Αποστόλων, είπε σε όλους μας: «εγώ θα είμαι πάντα μαζί σας βοηθός και συμπαραστάτης σας, μέχρι της συντελείας του κόσμου» (Ματθ. κη’, 20). Να δεχθούμε και να στερεώσουμε μέσα μας τα λόγια αυτά του Κυρίου.
Μην ολιγοπιστούμε αγαπητοί. Ο Αναστάς Κύριος μας αγαπά και είναι μαζί μας. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες, ασθένειες, συκοφαντίες, ψεύδη, διωγμούς, αποτυχίες, προσωπικά η οικογενειακά προβλήματα; Μην πτοούμαστε. Μην αποθαρρυνόμαστε. Έχουμε δυσκολίες και πόλεμο εχθρών στον πνευματικό μας αγώνα; Μην λυγίζουμε. Ο Κύριος μας φωνάζει: «Εγώ ειμί ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζων και εγενόμην νεκρός και ιδού ζων ειμί εις τους αιώνας» (Αποκ.  α’, 18).
Με αυτή την πίστι στην παρουσία και την παντοδυναμία του Αναστάντος Χριστού, αλλά και την ομολογία της Αναστάσεώς Του έζησαν και αγωνίσθηκαν απόστολοι, πατέρες, όσιοι, μάρτυρες, ομολογηταί, νεομάρτυρες, ιεραπόστολοι. Όλοι ζούσαν αληθινά τη χαρά του Αναστάντος. Ενώπιον των τυράννων, των ισχυρών, των οργάνων του ανθρωποκτόνου, ανίσχυροι φαινομενικά, κατίσχυναν τους διώκτας του Αναστάντος και ενώπιον του θανάτου ήσαν ειρηνικοί και χαρούμενοι. Και μεις μη κλονιζόμαστε. «Μεθ’ ημών ο Θεός».
Γ) Χαίρουμε ακόμη, διότι ο Κύριος με την Ανάστασί Του μας χάρισε άλλη βιοτή αγιασμένη εδώ στη γη, αλλά και δοξασμένη και αιώνια στην ουράνια βασιλεία Του.
Ο Αναστάς Κύριος μας χάρισε και μας χαρίζει την αγία Του Εκκλησία, τα χαριτόβρυτα άγια Μυστήριά Του. Μέσα στη συνειδητή εκκλησιαστική και μυστηριακή ζωή μπορούμε να γίνουμε αληθινοί άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι αρετών, χριστιανοί αγιότητος. Αρκεί εμείς να ζούμε την αναστάσιμη ζωή που μας χάρισε ο εκ νεκρών Αναστάς Χριστός, να ζούμε τα άγια μυστήρια, τη συνέχεια της Αναστάσεως, τη Θεία Λειτουργία.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε, ότι η χαρά μας αυξάνει ακόμη περισσότερο, όταν στερεώσουμε μέσα μας την πίστι ότι η Ανάστασις του Χριστού είναι απαρχή μιας νέας και αιωνίου βιοτής.
«Το ότι μας χαρίζει ο Αναστάς Κύριος με την Ανάστασί Του τέτοια μακαρία και γεμάτη πνευματικών αγαθών ζωή και μάλιστα αιωνία και ατελεύτητο, αυτό είναι χάρισμα χαρισμάτων, αγαθό αγαθών, ευεργεσία ευεργεσιών» λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (Εορτοδρόμιον).
Και ο ιερός Δαμασκηνός διασαλπίζει: «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής της αιωνίου απαρχήν και σκιρτώντες υμνούμεν τον αίτιον». (Αναστάσιμος Κανών, Ώδη ζ’).
Ο Απόστολος Παύλος προσθέτει γράφοντας προς τους Εφεσίους: «Ο Θεός που είναι πλούσιος σε έλεος, ένεκα της πολλής αγάπης του, με την οποία μας αγάπησε και όταν ακόμη είμαστε νεκροί ένεκα των παραβάσεων, μας εζωντάνεψε πνευματικά, με την Αναστάσι του Χριστού ανέστησε και μας και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί του στα επουράνια» (Εφεσ.  β’, 4-6).
Ευλογημένος και τρισευλογημένος ο τάφος απ’ όπου ξεπήδησε ο ποταμός της αθανασίας για όλους μας. Μεγάλη, μοναδική η χαρά μας. Ο σωματικός θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Είναι κοίμησις. Ο τάφος δεν είναι σκοτάδι αιώνιο, αλλά πύλη που οδηγεί στην αιωνιότητα. Για όλους εκείνους που πιστεύουν, που αγαπούν, που ζουν τον Αναστάντα, ο τάφος είναι το τελευταίο, ανίσχυρο εμπόδιο για να αντικρύσουμε τους αγίους Αγγέλους, την Παναγία μας, τους Αγίους και να εισέλθουμε στην αιώνια «άλλη βιοτή».
«Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» (Α’ Κορ. ιε’, 20). «Σαλπίσει γαρ και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι» (Α’ Κορ. ιε’,  52) διακηρύσσει ο Απόστολος Παύλος.
Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σήμερα Πάσχα, ας θελήσουμε  να απομακρύνουμε την ολιγοπιστία, την αμφιβολία, τους φόβους, την ταραχή, το άγχος, την θλίψι, την αποθάρρυνσι. Μην αφήσουμε τον εαυτό μας να αγαπήση τον κόσμο και να συσχηματισθή μαζί του. Ο κόσμος της αποστασίας μας προσφέρει άγχος, αβεβαιότητα, αγωνία, πικρία και θλίψι, όχι χαρά, αφού η αμαρτία του είναι «ρίζα πικρίας». Μόνον ο Χριστός προσφέρει αληθινή χαρά. «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε» είναι το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού μας.
Χαίροντες, αγαλλόμενοι, ας ομολογούμε ολόψυχα σε πιστούς και απίστους, σε χριστιανούς και ειδωλολάτρες, σε διώκοντες και διωκομένους, σε φίλους και εχθρούς του Αναστάντος, ότι ο «Χριστός Ανέστη». Ο Χριστός ενίκησε την αμαρτία και τον διάβολο. Είναι πάντοτε μαζί μας, Θεός ισχυρός, Θεός των δυνάμεων. Μας χαρίζει την αιώνια ζωή, την αιώνια πατρίδα. Μας χαρίζει την ποθητή και παντοτεινή χαρά.
Να ευχηθούμε, όπως μας αγάπησε ο Αναστάς Κύριος να Τον αγαπήσουμε και μεις. Να Τον ενθρονίσουμε στην καρδιά μας και μαζί Του, να αξιωθούμε να ζούμε την αιωνία Ανάστασι και χαρά.
Καλή, Αγία Ανάστασι!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

192η Επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου - Κυριακή των Βαΐων - Δεύτερη ημέρα εορτασμούKορυφώθηκαν, σήμερα Κυριακή των Βαΐων, οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 192ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκαν ο Όρθρος και η αρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά.
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Κηφισίας, ο οποίος μίλησε για την «ψυχολογία των μεταπτώσεων που χαρακτηρίζει λαούς, άτομα, αλλά και πολλές φάσεις της προσωπικής μας θρησκευτικής ζωής». Όταν ευλογούμε το Θεό και καταπατούμε το νόμο Του, όταν υμνούμε την αγάπη Του ενώ αφήνουμε να μας κατευθύνουν οι εχθροί Του, όταν προσκυνούμε το Σταυρό και τα Πάθη Του, και ρίχνουμε στο βόρβορο την ψυχή μας, που την έπλυνε με το τίμιο Αίμα Του, δεν παρουσιάζουμε ανάλογη φρικτή εικόνα μεταπτώσεων;» ρώτησε ο Σεβασμιώτατος, ενώ ανέφερε πως δεν πρέπει να χάνουμε το ηθικό μας γιατί αν οι άνθρωποι «περάσουν μία φάση απογοητεύσεων και αδυναμίας, θα ξαναβρούν με τη χάρη το πρόσωπό Του. Πριν από μας τις έζησαν μαθητές του Χριστού μεγάλης αξίας, που προς στιγμήν λύγισαν, αλλά οι μεταπτώσεις τους δεν εξελίχθηκαν σε μόνιμη πτώση. Στις κρίσιμες στιγμές ο Χριστός τους βοήθησε να συναισθανθούν, να συνέλθουν. Θα κάνει το ίδιο και με μας, εφόσον στο βάθος η αγάπη μας κι η εμπιστοσύνη μας στρέφονται σ’ Εκείνον κι όχι στα όνειρα του εαυτού μας».
Επίσης ο Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος αναφερόμενος στον Εορτασμό της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, τόνισε: «Ένας απλός εορτασμός των εθνικών και θρησκευτικών γεγονότων δεν είναι αρκετός, αλλά απαιτείται εσωτερική υπαρξιακή προσέγγιση για την κατανόησή τους. Η προσευχή και η νήψη είναι τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίσει σωστά την εορτή της Βαϊοφόρου και να εορτάσει θεοπρεπώς.
Η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα δείχνει την ελπίδα της Αναστάσεως που ήρθε μετά το Πάθος, για την σωτηρία του γένους των ανθρώπων.
Η μελέτη της ιστορίας και η αποφυγή των λαθών και της διχόνοιας του λαού, που παρά λίγο να κοστίσει το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα των υπόδουλων Ελλήνων για ελευθερία και ανεξαρτησία είναι τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσουν οι νεοέλληνες να προσεγγίσουν σωστά την εορτή της Εξόδου του Μεσολογγίου και να εορτάσουν αξιοπρεπώς.
Η ηρωϊκή Έξοδος των Μεσολογγιτών δείχνει την ελπίδα της ανάστασης του Γένους των Ελλήνων, που ήλθε μετά τον θάνατο των αγωνιστών, για την σωτηρία της Πατρίδος».
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς, ευχαρίστησε τους αγίους Αρχιερείς για την παρουσία τους και την αγάπη τους προς το Μεσολόγγι και την Ελλάδα, ενώ ζήτησε να εύχονται ώστε «τη σημερινή δύσκολη εποχή να μένουμε σταθεροί στην Πίστη και να έχουμε αγάπη στην Πατρίδα, ακολουθώντας τα βήματα των πεσόντων Ηρώων Προγόνων μας».  
Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία, παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκoπίου Παυλοπούλου, ενώ στη συνέχεια, ενώπιον του Προέδρου, ξεκίνησε η ιερά Πομπή τιμής στους Πεσόντες της Εξόδου.
Με την ιερά λιτανεία μεταφέρθηκε η Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ στον Κήπο των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως, με την συμμετοχή του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων επικεφαλής του Ιερού Κλήρου, των λοιπών επισήμων και πλήθους κόσμου. Μεταξύ αυτών, μαθητές των Σχολείων της Ιεράς Πόλεως, μέλη πολιτιστικών συλλόγων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και άλλων Νομών, φιλαρμονικές και εκπρόσωποι φορέων.
Τιμές στην Ιερά Εικόνα της Εξόδου απέδωσαν, το άγημα της Προεδρικής Φρουράς και τα αγήματα των τριών Σωμάτων του Ελληνικού μας Στρατού. Τιμώμενη Χώρα κατά τον φετινό εορτασμό ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στον Τύμβο, όπου φυλάσσονται τα οστά των πεσόντων, τελέσθηκε επιμνημόσυνη  δέηση υπέρ αναπαύσεως «των αειμνήστων αγωνιστών και προμάχων της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, Ιωσήφ και Πορφυρίου των Αρχιερέων και πάντων των μετ’ αυτών εν τη ηρωική Εξόδω αγωνισαμένων και πεσόντων ορθοδόξων πατέρων και αδελφών ημών, Ελλήνων  τε  και  Φιλελλήνων».
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου από τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο, η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νικόλαο Παππά, ενώ η υψίφωνος κα Vivian Douglas απέδωσε το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη συνοδεία της χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό την διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.
Κατά την τάξη του εορτασμού, το απόγευμα της Κυριακής, η Ιερά Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ επιστρέφουν με λιτανευτική πομπή στο Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όπου φυλάσσονται.Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

192η Επέτειος από την Έξοδο του Μεσολογγίου - Σάββατο του Λαζάρου - Πρώτη ημέρα εορτασμού


Με πατριωτική υπερηφάνεια και εκκλησιαστική κατάνυξη, η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου τιμά κι εφέτος την 192η Επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων.
Στις λατρευτικές εκδηλώσεις, με επίκεντρο τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, συμμετέχουν, προσκεκλημένοι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος και Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος.
Το Σάββατο το πρωί μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό, με λιτανευτική πομπή από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, η Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ. Στην πομπή συμμετείχαν ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς, ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαος Καραπάνος, οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Ιεράς Πόλεως και της ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς μετέβη στον τάφο του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία των αρχών της Ιεράς Πόλεως.
Το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκε η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή, με επικεφαλής την Εικόνα της Εξόδου και τον Σταυρό ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, από τον Ιερό Ναό στον Κήπο των Ηρώων. Στην ιερά λιτανεία συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, ο ιερός κλήρος και οι αρχές του τόπου, ενώ προηγήθηκαν μαθητικές αντιπροσωπίες των Σχολείων της Ιεράς Πόλεως, μέλη πολιτιστικών συλλόγων και φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα, καθώς και τιμητικά αγήματα των τριών Σωμάτων του Ελληνικού Στρατού.
Στον Κήπο των Ηρώων, ενώπιον του Τύμβου, όπου φυλάσσονται τα οστά των Πεσόντων της Εξόδου, τελέσθηκε επιμνημόσυνη  δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Βουλής των Ελλήνων, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα ως τιμώμενης χώρας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Δικαστικού Σώματος, της Ακαδημίας Αθηνών, της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και από τον Δήμαρχο Μόρφου, ως τιμώμενο αδελφοποιημένο Δήμο και τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαο Καραπάνο.
Τέλος, σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα έγινε η αναπαράσταση της ανατίναξης της πυριτιδαποθήκης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, με τη συμμετοχή των χορωδιών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και του Φιλοκαλλιτεχνικού Συλλόγου Μαθητών Σχολείων του Μεσολογγίου, υπό την διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.